Bestilling av test

Man får testkit ved å forhåndsbetale fra din egen nettbank til vår konto:

Hormontest.org
Stokkerskogen 2
1389 Heggedal
Kontonummer: 9713.59.73533

Hormontest                     kr. 1690,-
Elementtest i blod           kr. 1190,-
Elementtest i urin            kr. 1160,-
Fertilitets profil                kr. 3300,-

Ved betaling fra utlandet benytter man IBAN/SWIFT.
IBAN: NO13 9713.59.73533

SWIFT/BIC i Euro fra land i EU/EØS:
SBAKNOBB
Sbanken, 5020 Bergen, Norway

SWIFT/BIC øvrige betalinger:
DNBANOKK
DNB, 0021 Oslo, Norway

Vi er avhengig av følgende informasjon for å få gjennomført testene:
Fullt navn
Adresse
Kjønn
Fødselsnummer (11 siffer)
E-post
Kontakt telefon
Benytt gjerne meldings/kommentarfeltet på innbetalingen,
eventuelt via e-post / SMS / telefon.

Når det gjelder hormontesten bes du ta kontakt for orientering dersom
du bruker hormonpreparater som p-piller, hormonspiral og lignende.